Yaz Babam Yaz Blog

Static Class 0

Statik Sınıflar ve Üyeler

Merhabalar; bugünkü dersimizde Statik class ve Statik üyelerden bahsedeceğim.
Statik sınıflar, yardımcı sınıflar(utility) ve yardımcı metotlar(helper) oluşturmada sıklıkla kullandığımız bir yapıdır.

Action 0

C# Action Delegate

Action delegate, System namespace’i altında tanımlanan, built-in(yerleşik) olarak gelen, generic tipte bir delegate’tir.En az 1 en fazla 16 input parametre alabilir ve output parametresi alamaz.

Func 0

C# Func Delegate

Merhabalar; bu yazımızda Func Delegate konusu örneklerle birlikte işlenecektir.

Func Delegate, C#’da build-in-önceden tanımlanmış- olarak gelen generic delege tiplerinden biridir.(Diğer ikisi de  Action ve Predicate delegeleridir.)

Delegate 0

C# Delegate Nedir?

Merhabalar; bu içeriğimizde C# delegate konusu detaylarıyla işlenecektir.

Delegate: Metotların adresini-referansını- tutabilen referans tipli yapılardır. Delegeler bir metodu temsil etmek ve çalıştırmak için kullanılırlar.

Polimorfizm 0

Polimorfizm-Çok Biçimlilik(Polymorphism)

Merhaba arkadaşlar içeriğimizde Polimorfizm ve çeşitlerinden bahsedilip gerekli  örnekler verilecektir. Öyleyse başlayalım:)

Polimorfizm, bir nesnenin farklı şekillerde davranabilmesini sağlayan OOP’nin(Object Oriented Programming) özelliklerinden biridir.

Access Modifiers 0

Erişim Belirleyiciler-Access Modifiers-

Merhabalar; bu içeriğimizde C#’da erişim belirleyicilerden bahis açacağım.

Bizler güvenlik vb. gibi endişelerle varlıklarımıza (class,field,properety,method,interface gibi) erişimi kısıtlamak ya da genişletmek istediğimizde Access Modifier(erişim belirleyiciler) dediğimiz keywordleri kullanırız.

ReferenceType 0

Değer ve Referans Tipler (C#)

C# programlama dilinde veri tipleri, bellekte verilerin nasıl ve nerede tutulduklarına göre değer tipi(value type) ve referans tipi(reference type) diye 2 kategoride incelenir.